Plan zajęć semestr zimowy 2019/2020

 

I rok

Przydział do poszczególnych grup należy sprawdzić w systemie USOS

Rozkłady zajęć należy przeglądać w układzie tygodniowym